Thẻ: chi phí khấu hao là chi phí cố định đúng hay sai